Корнус А.О. Пам’яті А.М. Краснова (1862-1914)

Залесский К.И. Очерк природы и населения Сумского уезда Харьковской губернии

Микаилов Аруз Матаф Огли. Влияние развития орошаемого земледелия в Кура-Араксинской низменности на процесс опустынивания

Попович І.С. Специфіка геоекологічних досліджень природних надзвичайних ситуацій

Нешатаев Б.Н. Природная ритмичность поймогенеза

Мякота В.Г. Критерии геоэкологической оценки трасс магистральных трубопроводов

Исмаилов Р.А. Изменение стока реки Самур под влиянием хозяйственной деятельности

Михайличенко А.В., Меркулов П.И. Ретроспективный анализ взаимодействия общества и природы на территории республики Мордовия

Семеряга О.П. Різноманіття белігеративних ландшафтів Дніпропетровської області

Меркулов П.И., Меркулова С.В., Сергейчева С.В. Географический анализ биоклиматических условий территории Приволжского федерального округа

Бова О.В. Баланс макроелементів у лісостепових ландшафтах Сумської області

Голуб О.Ю. Структура урболандшафтів міста Суми

Сидоренко Г.Ю. Олешківські піски – єдиний свого роду об’єкт у Європі?

Данильченко О.С. Мінералізація та вміст головних іонів у воді малих річок різних фізико-географічних провінцій Cумського Придніпров’я

Холопцев О.В.Парасків А.О. Прогнозування мінливості загального вмісту озону над п. Ароза з урахуванням великомасштабних процесів взаємодії океану та атмосфери

Мовчан В.В. Аналіз сучасного стану заповідного урочища «Яри-загатки»

Мовчан В.В. Витоки природоохоронної справи на Полтавщині

Холопцев А.В., Шидловская А.А. Особенности связи изменений характеристик потока тепла, поступающего в северную Атлантику из ее южной части, а также крупномасштабных процессов в период с 1950-2010 гг.

Корнус О.Г. Оцінка демографічної ситуації у Сумській області

Абакумова Н.Ю., Казаков С.Г. Сравнительно-географический анализ электоральных предпочтений курян на выборах в Государственную Думу (2007 и 2011 гг.)

Панков С.В., Прилипухов А.А. Гидрографическая обусловленность размещения сельских поселений Центрального Черноземья

Шульга Ю.В., Леонтьєва Г.Г. Зміни в демографічній ситуації Сумської області за роки незалежності (1991-2011 рр.)

Сюткін С.І., Теліцький С.М. Сучасний стан адміністративно-територіального устрою України та шляхи його вдосконалення

Лимарь Т.В., Шевчук С.М. Районування транспортного комплексу Полтавської області

Белявцева Е.В. Значение транспортного фактора в формировании и функционировании пригородной зоны крупного города (на примере города Симферополя)

Афоніна О.О. Аналіз галузевої структури продовольчого ринку Чернігівської області

Черняк М.В., Кушнір Л.М. Сучасні аспекти розвитку регіональної політики України

Хлусова О.В. Cуспільно-географічні особливості формування продовольчого ринку України

Головач І.І. Територіальна структура закладів системи освіти в Сумській області

Милинчук О.О. Bплив лісогосподарської діяльності на структуру лісового фонду Cумської області

Селецький В.П., Сахарук В.В. Використання басейну річки Случ в туристичній діяльності

Шарухо И.Н., Демьяненок У.С. Агроэкоусадьбы в устойчивом развитии сельских территорий Беларуси

Шкурко Н.С. Использование потенциала северной территории Якутии для формирования экзотического тура

Шкурко Н.С. Экскурсионно-туристская деятельность на особо охраняемых природных территориях Якутии

Колпашников Г.А., Литвинович К.Р. Закономерности распространения генетических типов поверхностных отложений восточной части Белорусского Полесья и их значение для строительства

Чайка В.В., Москаленко Л.Г., Соколов Ю.П. Современные оползневые процессы в бассейне Псла в пределах Сумской области

Колпашников Г.А., Шкода В.И., Мякота В.Г. Риск проявления опасных геологических процессов в строительстве

Матвіїшина Ж.М., Кармазиненко С.П., Квітковський В.І., Задвернюк Г.П. Результати палеопедологічних досліджень ґрунтів і відкладів археологічної стоянки салтівської культури поблизу с. П’ятницьке Харківської області

Мовчан В.В. Розвиток творчих здібностей учнів малокомплектної школи завдяки участі в МАН

Автори / авторы / authors

Зміст / содержание / content