У журналі публікуються наукові праці за наступними тематичними розділами: «Фізична географія і ландшафтознавство», «Картографія та геоінформатика», «Соціально-економічна географія та геополітика», «Еволюційна географія та геоморфологія», «Геоекологія і раціональне природокористування», «Рекреаційна географія і туризм», «Методика викладання географічних дисциплін» тощо. Дописувачами запрошуються викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі наукового ступеня, магістранти, вчителі шкіл та інших навчальних закладів. Редакція запрошує до публікації своїх наукових досягнень у царині географії як фахівців з України, так і зарубіжних авторів.

The journal publishes peer-reviewed articles on the topics of basic and applied research in geography and related subjects. The journal is published scientific articles in accordance with the such chapters, as “Physical Geography and Landscape Science”, “Cartography and Geoinformatics”, “Socio-Economic Geography and Geopolitics”, “Evolutionary Geography and Geomorphology”, “Geoecology and Environmental Management”, “Recreation Geography and Tourism”, “Methods of Geographical Subjects Teaching” etc. We invite lecturers, researchers, doctoral students, postgraduate students, master students, teachers of schools and other educational institutions for cooperation.

 

Рукописи для випуску №10 / Статьи в выпуск №10 / Submitted Manuscripts for Issue 10 

Прийом статей до 15 квітня 2019 р. / Manuscript submission deadline is until 15th of April 2019

Контактний автор і назва / Corresponding author and Title

Установа (організація) / Affiliation

Статус / Status

Рішення про публікацію / Invited manuscripts

Тарасюк Н.А. Ресурси поверхневих вод Локачинського району як чинник збалансованого розвитку.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Accepted Approved
Чир Н.В. Туристична інфраструктура Рожищенського району Волинської області як інструмент туристичної привабливості території Ужгородський національний університет Accepted Approved
Петровська М.А. Оцінка рівня сприятливості умов проживання населення Волинської області Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Accepted Approved
Belousova N. Development of inclusive rehabilitation-social tourism in Ukraine NAU, Kyiv Accepted Approved
Cоколов А.С. Региональные особенности геоэкологического состояния Витебской и Брестской областей Белоруссии ГГУ им. Ф. Скорины Accepted Approved
Корнус О.Г. Нозогеографічна оцінка території Сумської області за захворюваністю на артрози СумДПУ імені А.С. Макаренка Accepted Approved

Бова О.В. Дегуміфікація ґрунтів лісостепу Сумської області

СумДПУ імені А.С. Макаренка On reviewing  

Пархоменко О.Г. Зміни ґрунтів і ландшафтів за даними комплексних досліджень багатошарового кургану неподалік с. Бурти на Черкащині

Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка Accepted Approved

Кругліченко М.М. Географічні аспекти розміщення родовищ рідких паливних корисних копалин у Сумській област

СумДПУ імені А.С. Макаренка On reviewing  

Колтун О.В. Гідрографія Жовкви

ЛНУ ім. І. Франка  Accepted Approved

Слюта В.Б. Прояв окремих несприятливих екзогенних процесів в басейні та береговій зоні водосховищ р. Смош

Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка Accepted Approved

Верталь В.В. Геологічні екскурсії як ефективний засіб розвитку пізнавальної компетентності вихованців закладу позашкільої освіти туристсько-краєзнавчого спрямування

Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації On reviewing